Neděle, 28 května, 2023
- Komerční sdělení -magazinmagazin
HomeFinanceLukrativní investiční kategorie: Jsou zbraně ESG?

Lukrativní investiční kategorie: Jsou zbraně ESG?

ESG je vnímáno jako značka pro sociálně uvědomělé investování. Pokud zaškrtnete políčko, že chcete, aby se váš důchod nebo úspory investovaly eticky, ten, kdo se o vaše peníze postará, je vloží do fondů ESG, ve kterém s výhradně společnosti s ratingem ESG. Bohužel tato ochranná známka ztrácí svou opodstatněnost. A to nejen kvůli kontroverzi o dodavatelích zbraní, jak to dokazuje i nedávný výzkum.

Investování ESG oceňuje nápady společností, které se věnují spravedlivějšímu a udržitelnějšímu světu. Pod tím si představujete, že snižují emise uhlíku a spotřebu vody, vytvářejí dobrá pracovní místa se stejnou mzdou a příležitostmi, nebo zajišťují, aby byla dobře řízena a zodpovědná vůči akcionářům, zaměstnancům i zákazníkům.

Od začátku přibližně před deseti lety, Bloomberg počítal s tím, že spravovaná finanční aktiva v hodnotě 41 bilionů USD, budou mít do konce roku 2022 označení ESG. Předpokládá se, že do roku 2025 toto číslo vzroste na 53 bilionů USD, resp., že se tímto označením bude pyšnit třetina všech spravovaných aktiv na světě. Neuvěřitelná statistika. Čím blíže se však podíváte na to, co vlastně ESG znamená, tím obtížnější je získat jasné odpovědi.

Společnosti jsou hodnoceny podle výkonnosti ESG množstvím ratingových agentur, z nichž největší jsou MSCI a Refinitiv, obě se sídlem v New Yorku, a Sustainalytics se sídlem v Amsterdamu. Tyto agentury vytvářejí neprůhledné skóre pomocí různých metodologií. Skóre shromažďuje stovky vstupů, které maskují často nekonzistentní a neúplné údaje poskytnuté hodnocenou společností. V tomto odvětví neexistuje žádná standardizace a žádná regulace ratingů.

Stejně znepokojující je způsob, jakým správci fondů sestavují fondy ESG, které následně nabízejí finančním poradcům a drobným investorům jako investiční příležitosti. Každý fond může být označen jako ESG, pokud správce fondu zohlednil faktory ESG, ale některé fondy jsou mnohem etičtější než ostatní.

Obecně existují tři typy fondů. Ty, které budou pravděpodobně nejetičtější, mají za cíl udržitelné investice nebo snížení emisí uhlíku. Pak jsou to takové, které odmítají celé sektory jako tabákový průmysl či zmíněné výrobce zbraní. Víte, že se určitě nedostanete do kontaktu s tím, co je vyloučeno, ale logiku toho, co je zahrnuto, může být obtížnější pochopit. Třetí kategorií jsou fondy, které byly přeznačeny na ESG. Podle investiční výzkumné společnosti Morningstar (vlastní Sustainalytics) bylo v roce 2021 tímto způsobem přeznačeno 536 fondů v celé Evropě, což je dvojnásobek počtu, který byl přeznačen podobně v roce 2020, takže hovoříme o obrovské části tohoto odvětví. Mnohé fondy mají vyšší poplatky než fondy bez označení ESG, což dává tušit, že toto je jedna z motivací přejmenování.

Potom je zde ještě i zásadní problém s tím, co skóre ESG znamená. Například nedávný výzkum zjistil, že desítky předních bank včetně Wells Fargo, Citi a Morgan Stanley získaly vyšší skóre ESG navzdory zvýšení jejich půjček a investic do společností zabývajících se fosilními palivy.

Bylo to možné, protože ratingové agentury se zabývají výlučně hodnocením externích environmentálních, sociálních a řídících rizik pro schopnost společnosti generovat peněžní tok a zisky v budoucnosti. Nezabývají se, ačkoli to asi většina lidí předpokládá, riziky, která firma představuje pro životní prostředí nebo společnost. Takže když ratingové agentury zvýšily skóre ESG těchto předních bank, jednoduše řekli, že environmentální a sociální rizika pro zisky jsou nižší než dříve.

- Komerční sdělení -pr článek

Najnovjše články